Børnesagkyndige undersøgelse m.v.


Det har været en stigende tendens til at anvende børnesagkyndige undersøgelse i forældermyndighedssager, herunder også forælderevne undersøgelser.
 
Under dette menupunkt har vi samlet et par eksempler på børnesagkyndige undersøgelse samt eksempel på et afsluttet klageforløb over en psykolog, som havde vanskelighed ved at forstå helt fundamentale regler om videnskabelig metode lære.
 
Som det ses af afgørelsen blev vedkommende kritiseret for den måde hun havde lade undersøgelsen udføre på.
 
Generelt er det vanskeligt at klage over psykologer  og navnlig tidskrævende. Sagsbehandlingen i psykolognævnet overstiger nemt 1½ år og i det tidsrum kan den sag klagen angår være afgjort forlængst.
 
Skal man så starte en ny sag op? - det skal du drøfte med os!