Seksuelle krænkelser


Overfor børn:

Er børn blevet udsat for seksuelle krænkelser har der som oftest muligheder og brug for advokatbistand.

Bistanden omfatter støtte under en eventuel straffesag mod den der har krænket barnet. Hjælpen består i, at advokaten er med under hele sagens gang, fra politiafhøringer, videooptagelser, afhøringer iøvrigt, møder i retten. Derudover hjælper advokaten med opgørelse af erstatningskrav.

Få hjælp hos den lokale retshjælp i den by hvor du bor, eller kontakt os.

Vi har og har haft flere sager med uberettigede  beskyldninger rettet imod forældrer/samleverer, rejst af forvaltningen på baggrund af indberetninger fra børnehaver. Disse sagers behandling gennem det sociale system kræver i høj grad ekspertise og rådgivning fra advokat.Overfor voksne:


Er du blevet seksuel krænket har du i høj grad brug for bistand. Vi yder bistand i forbindelse med straffesagen og erstatningsopgørelsen. 
 

I straffesagen drager vi omsorg for, at retsprocessen bliver så skånsom som vel muligt, da vi ved hvor svært det er at være i nærheden af den tiltalte. Der findes i retsplejeloven en række bestemmelser om bl.a. dørlukning, etc. som vi kan påberåbe os på dine vegne.

Vi har kontakter med psykologer som er i besiddelse af den fornødne indsigt til at hjælpe dig videre i tilværelsen, hvor svært det end kan være.


Erstatningstaksterne er fornyelig blevet reguleret, - så alene af den grund er der anledning til at du omgående tager kontakt med os.