Konfliktløsning og mediation:Konfliktmægling / mediation er en måde at løse forældres konflikter på.
Uanset om konflikten er "lille" eller "stor" kan mediation ofte bruges.
 
Metoden er, at forældrene ofte ved hjælp af mediatoren, lærer at høre hinanden og forstå hinandens synspunkter for på denne måde i fællesskab at træffe de nødvendige beslutninger for forældrene.
 
Mægleren har "ingen magtmidler" overfor forældrene.