Om Bodelinger:Ved bodeling forstår man deling af hele fællesboet, ikke bare deling af indboeffekter.
Skæringsdagen i fællesboet er separationsdagen, og ikke den dag parterne eventuelt flytter fra hinanden, medmindre parterne har indgået en bindende aftale om en anden skæringsdag end separationsdagen.

Skæringsdagen er afgørende for, hvilke aktiver og passiver, der indgår i delingen af fællesboet.

Opgørelsesdagen er normalt ved boets slutning, og aktiverne skal medtages til den værdi, som de har ved boets slutning.

Det er utrolig vigtigt, at du søger rådgivning omkring bodelingen, for der kan være særlige regler og spørgsmål om følgende:

1. Værdifastsættelse af fast ejendom.
2. Værdifastsættelse af selvstændig erhversvirksomhed.
3. Deling af pensioner og pensionsforsikringer.
4. Restskat og/eller overskydende skat
5. Latente skattebyrder og/eller skattefordele.
6. Krav om skævdeling af fællesboet.
7. Krav om vederlagskrav.
8. Krav om at personskadeerstatninger eller andre særlige rettigheder ikke skal indgå i bodelingen.
9. Indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
10. Er en af parterne forudlønnet.
11. Hvem hæfter for gælden, og er begge parter solvente / er begge nettobodele positive

Der vil ofte være individuelle forhold, som giver grundlag for yderligere spørgmål, som du bør have svar på, inden du går i gang med en bodeling.