Eksempel på en klage over en psykolog, afgørelse fra psykolognævnet


 
Det tog ca. 1½ år inden afgørelsen kom fra Psykolognævnet, dvs. den forældermyndighedssag som undersøgelsen blev brugt i, var forlængst afgjort i Landsretten.
 
Der blev anlagt en ny sag, da undersøgelsen var behæftet med alvorlige fejl og denne sag verserer stadig ved retten.
 
Du kan klage over en børnesagkyndig undersøgelse/forælderevne undersøgelse til Psykolog Nævnet under Socialministeriet. Som udgangspunkt kan du ikke klage over det skøn som psykologen udøver, men du kan få prøvet om grundlaget for skønnet er i orden. Det kan være, at psykologens beskrivelser af de faktiske forhold ikke stemmer overens med den konklusion der efterfølgende angives, eller som ovenfor anført, at psykologen ikke havde styr på selve grundlaget for testen.
 
Sagen gav i øvrigt anledning til at overveje, hvorvidt psykologen kunne gøres økonomisk ansvarlig for sagsomkostninger som følge af, at sagen skulle anlægges på ny. Årsagen var nemlig, at dommeren havde lagt afgørende vægt på den - altså fejlagtige - undersøgelse, som psykologen havde udarbejdet.
 
 

 
 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-14-2659388 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark