Sager i medierne

Omtalt i medier
 
Flere af vores sager har været omtalt i pressen. Bl.a. har Berlingske i sit Magasin omtalt flere særdeles komplicerede forældremyndighedssager, hvoraf den ene fortsat verserer. Også i Kristeligt Dagblad finder du omtale af vores sager.
 
Du kan downloade yderligere informationer her:
 
Sagens navn
Download 
Afsluttet J/N
LH sagen Holbæk
/log/images/pdf filer/16781/scan_562.pdf
Ja, sønnen kom hjem til mor
Lucas sagen 
KN sagen
/log/images/pdf filer/17511/scan_335.pdf

Sagen verserer stadig
Lucas Sagen
KH sagen del 2
/log/images/pdf filer/17511/scan_336.pdf
Sagen verserer stadig

Lucas sagen
KH sagen del 3
/log/images/pdf filer/17511/scan_337.pdf
Sagen verserer stadig

Lucas sagen
KH sagen del 4

/log/images/pdf filer/17511/scan_338.pdf
Sagen verserer stadig

Lucas sagen
KH sagen del 5
/log/images/pdf filer/17511/scan_339.pdf
Sagen verserer stadig

Lucas sagen
KH sagen del 6
/log/images/pdf filer/17511/scan_340.pdf
Sagen verserer stadig

Præstesagen
Præst fængslet for ikke at udlevere datter
Sagen verserer ved
Vestre Landsret
 

[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-21-2607584 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark