Børnetestamenter


 
Vi udarbejder børnetestamenter for vores klienter.

Et børnetestamente er egentlig en henstilling til statsforvaltningen om hvem der skal udøve forældremyndigheden, hvis forældremyndighedsindehaver ikke længere findes enten på grund af dødsfald eller borteblivelse.

I situationer hvor forældremyndighedsindehaveren ikke længere findes, fastsætter statsforvaltningen, hvem der skal have forældremyndigheden.

For at statsforvaltningen træffer den rigtige afgørelse indeholder børnetestamentet retningslinier til myndigheden om, hvem forældremyndighedsindehaveren ønsker der skal udøve forældremyndigheden.

Man kan ikke garantere, at statsforvaltningen følger børnetestamentet, men disse indeholder ofte yderst relevante oplysninger om forældremyndighedsindehaverens nærmere ønsker og om hvorfor vedkommende skal have tillagt forældremyndigheden.

Eksempelvis hvorfor en søster/bror som er kommet meget i hjemmet og hvis barn har en meget stor tilknytning til barnet etc.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-12-2659386 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark