Om advokaterne

Fælles for advokaterne:
Da vi udelukkende er beskæftiget med familieretlige sager, har vi opbygget en meget betydelig erfaring i afhøringsteknik som kan komme dig til gavn. Vi har alle en betydelig erfaring i at møde i retterne, kommuner og statsforvaltninger, hvilket gør, at du får sikkerhed for, at de relevante oplysninger bliver præsenteret.

Du er velkommen til at sende os en email på de anførte emailadresse, men det er bedre at du benytter kontaktlinket. Vi får bedre informationer til at hjælpe dig.
 
Vi har alle opfyldt de krav Advokatmyndighederne har stillet til kursusdeltagelse. Inden den 1.1.2011 skal alle praktiserende advokat have deltaget i 56 kursus lektioner som efteruddannelse. Vi er allerede nu igang med de næste kursus lektioner.
 
Kontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Det betyder, at hvis kontorets partnere sagsøges af klienter, sker retsbehandlingen under Københavns Byret og efter dansk lovs almindelige regler.
 
 
Vi oplyser om retshjælp og fri proces i vores klientaftaler.
 
Vi gør opmærksom, at der kan være tilfælde, hvor vi ikke vil anmelde sagen overfor forsikringsselskabernes retshjælpsdækning. Dette beror på, at vi ikke er i stand til kunne forberede sagen og behandle sagen på forsvarlig vis indenfor "den betalte tid". I disse tilfælde vil vi redegøre for dette i vores klientaftaler.

Mænd/kvinder:
Nogle klienter ønsker ofte enten en mand eller en kvinde som advokat.
 
Selvom vi kan tilbyde begge "dele" kan vi forsikre dig om, at dette intet betyder i relation til den retlige behandling af sagen. Du kan eksempelvis i Landsretten opleve, at retten er beklædt med 3 kvindelige eller 3 mandlige dommere, - det er rent tilfældigt.
 
Du skal vælge den advokat, du føler dig tryg ved, fordi hvis "kemien" ikke er der, bliver processen meget vanskelig.

 
 
Tine Andersson har haft advokatbestalling siden 1992.

Er en særdeles erfaren procedør, deltaget i radio /tv programmer. Under uddannelse til mediator via Advokatrådets efteruddannelse.

Tine er også kendt som foredragsholder navnlig indenfor anbringelsesområdet.
 
Har mødt i utallige Børn og Ungeudvalgsmøder, Ankestyrelsen og Byretter.
 
Rådgiver på de skandinaviske sprog og på engelsk. Deltager i rådgivningsarbejde.
 
Beskikkelsesår: 1992
 
Gift og har 3 børn.

Book et møde med Tine


 
Assistenter
Vi har 3 stud. jur'er - (læser til jurist), nemlig:

Charlotte, Britt og Kristine, der betjener vores klienter i det daglige. Det vil være assistenterne, du normalt møder ved telefoniske henvendelser.
 
 

Om møderet, møder i de forskellige retter og nævn:
Vi møder i Statsforvaltningerne, Børn og Ungeudvalg, Sociale udvalg, forhandlinger med socialforvaltninger landet over, Den Sociale Ankestyrelse samt i byretter, skifteretter og fogedretter samt Landsretterne og Højesteret.

Vi er alle medlemmer af Advokatsamfundet.

Som advokater har vi lovpligtig ansvarsforsikring.

Ps:
En lille men væsentlig detalje: Alle advokaterne har flere børn, så vores viden er ikke blot baseret på en teoretisk viden.


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-26-2659403 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark