Flytning af forældremyndighedFlytningen af forældremyndigheden kan ske uden de tidligere reglers ret stramme betingelser.
Det afgørende kriterium for flytningen af forældremyndigheden er nu alene, hvad der er bedst for barnet.
 
Hvorledes man definerer "hvad der er bedst for barnet" vil vise sig i retspraksis i løbet af den kommende tid.
 
Drøft spørgsmålet med os.
 
Statsforvaltningen har på deres hjemmeside formuleret det således:
 
Selv om du og barnets far eller mor har besluttet, at I ikke kan leve sammen, er I stadig jeres barns far og mor. I er de vigtigste personer for barnet. Det er derfor meget vigtigt for barnet, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger om barnet, der er bedst for barnet.
 
Når man er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor kan statsforvaltningerne tilbyde jer hjælp til at få et bedre samarbejde. I har begge ansvar for, at I har et godt samarbejde til gavn for jeres barn. Hvis I ikke kan samarbejde, kan det give barnet store problemer. Du kan læse mere om dette i Familiestyrelsens pjece: Når samarbejdet er svært
 
Hvis retten skal tage stilling til, hvem af jer, der skal have forældremyndigheden, eller hvor barnet skal bo, kan retten tage hensyn til, hvem af jer, der bedst kan samarbejde med den anden forælder.

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-48-2607617 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark