StatsforvaltningenStatsforvaltningen er samlebegrebet for den familieretlige behandling af tvister omkring skilsmisse, forældremyndighed m.v.
 
Det er meningen med lovændringen fra den 1. januar 2007, at al sagsbehandling starter i Statsforvaltningen.
 
Hvis enighed ikke kan opnås i Statsforvaltningen, er det fortsat de lokale byretter som skal løse konflikten.
 
Det er vores erfaring, at Statsforvaltningens sagsbehandling p.t. er under meget stærkt pres. Dels på grund af arbejdsmængden dels på grund af regelændringerne pr. 1. januar 2007. Dette gør at rådgivningen i Statsforvaltningen indimellem forekommer mangelfuld. Du bør derfor ikke gå møder eller skrive til/fra statsforvaltningen uden vores bistand. Årsagen er bl.a. at Statsforvaltningen har fået tillagt en række "magtbeføjelser" som kan stille dig dårligt.
 
I menuen kan du få nærmere oplysninger om statsforvaltningens arbejdsområder.
 
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-9-2659383 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark