Tvangsadoption


Loven er blevet ændret, således, at anbragte børn også kan udsættes for tvangsadoption.
 
En række betingelser skal være opfyldt for at tvangsadoptionen kan gennemføres, men der er ingen tvivl om, at kommunerne i de kommende år vil søge at gennemføre tvangsadoptionerne. En af konsekvenserne er nemlig, at der lægger en økonomisk besparelse for kommunen i selve tvangsadoptionen, men det har meget betydelige konsekvenser for alle som er omkring barnet.
 
Plejefamilien blever i egentlig forstand forælder,
de biologiske forælders rettigheder så at sige forsvinder,
Nye myndigheder overtager retten til at fastsætte samvær etc.,
 
kort sagt en række meget forskellige retsvirkninger knyttes til adoptionen.
 
Vi har ført de første sager omkring denne problemstilling, - og den første sag er på vej i Landsretten.
 
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-56-2607628 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark