Pressemeddelse af 21. maj 2008

Stævning af StatsforvaltningenMan skulle ikke tro at det kunne være muligt, men vi har i dag den 21. maj 2008 måttet stævning Statsforvaltningen på Sjælland, Nykøbing Falster til at give møde i retten i Nykøbing Falster.
 
Påstanden for retten er, at statsforvaltningen skal forpligtes til inden for en bestemt frist, fastsat af retten til at behandle en forældermyndighedssag.
 
Faktum i sagen er:
 
Omkring den 5. november 2007 rettede vi henvendelse til statsforvaltningen for at få overfor forældermyndigheden. Ville retten ikke give os medhold i dette skulle retten dømme til fælles forældermyndighed.
 
Statsforvaltningen er blevet rykket i december 2007, januar, februar, marts, april og maj måned - uden noget som helst svar!
 
Også selvom det statsforvaltningen er blevet truet med stævning etc.
 
Sagsbehandlingen i statsforvaltningen i Sjælland er aldeles uacceptabel, men nu må retten i Nykøbing Falster på banen og gøre noget ved Statsforvaltningen.
 
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte advokat Anders Lindholt på vores telefon 33 93 03 00.
 
--- 12. juni 2008:
 
Sagen løst, - Statsforvaltningen har nu på ekspres tid behandlet sagen. Derudover har statsforvaltningen betalt sagens omkostninger til klient med kr. 4.000 + moms.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-15-2659389 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark