10 gode råd omkring samvær


 1. Først og fremmest - hold fast på din ret jf. resolutionen

 2. Kun hvis barnet er sengeliggende, skal samværet ikke gennemføres !

 3. Kræv om nødvendigt lægeerklæring

 4. Skriv dagbog for samværene. Hvordan gik det, hvordan var humøret hos barnet, - godt /dårligt/træt. Hvad foretog I jer.

 5. Lad være med at drøfte din tidligere partners forhold, hvis børnene kan høre det !

 6. Hvis I ikke kan tale sammen, - skriv sammen !

 7. Er du udsat for telefonchikane, anskaf dig en telefonsvarer, eventuelt en, hvor man skal indtaste en speciel kode, for at telefonen ringer op. (Denne telefonsvarer har den fordel, at du kan bevare dit telefonnummer og blot skifte koden uden omkostninger)

 8. Hvis I ikke kan blive enige om ferier og helligdage, - skriv til Statsforvaltningen i god tid - mindst 3 mdr. før ferien/helligdagen

 9. Kræv indsigt i barnets hverdag hos forældremyndighedsindehaveren. Efter den nye myndighedslov - der træder i kraft den 1.1.1996 - har du krav på at få at vide, hvordan det går i skolen m.v.

 10. Medvirk ved arrangementer, hvor barnet er involveret, f.eks. skole, fritidshjem m.v.

  Skolens hjemmeside indeholder ofte oplysninger om arrangementer m.v. Brug disse oplysninger.

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-19-2659394 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark