Betydningen af Fælles forældremyndighedLovens udgangspunkt er, at parterne har fælles forældremyndighed over barnet. Dvs., at mor og far skal i fællesskab drage omsorg for barnet. Derudover skal mor og far være enige om alle væsentlige beslutninger omkring barnet.
 
I "gamle dage" var den der havde forældremyndigheden stort set enerådende over barnet. Dette er ikke tilfældet længere, omend - som det fremgår af skemaet - ikke uden betydning, hvem af forælderne der anses for at være bopælsforælder. Det er nemlig bopælsforælderen som træffer afgørelse om daginstitution, psykolog m.v.
 
Er man uenige kan statsforvaltningen træffe beslutninger om nogle af de nedenfor nævnte eksempler:
 
Forældremyndigheds indehaverne sammen Bopælsforælderen Samværsforælderen
Værgemål Direkte daglig omsorg Afgørelser, der leaterer sig til samvær - direkte omsorg
Væsentlige medicinske behandlinger og andre væsentlige indgreb Daginstitution
Skolevalg, videre uddannelse Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter
Sfo flytning indenlands
Risikobetinget fritidsaktiviteter skolepsykolog
Flytning til udlandet Børnesagkyndig rådgivning
Navne valg
Religiøse forhold
Ægteskab
Pas
 
Kilde: statsforvaltningernes hjemmeside.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-48-2607616 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark