Børnesagkyndige undersøgelser I flere og flere tilfælde benytter retter og statsforvaltninger ofte børnesagkyndige undersøgelser.
 
Ofte tillægges børnesagkyndige undersøgelser et objektivt præg, men er psykologen altid objektiv ?
 
Få mere viden om børnesagkyndiges undersøgelser i bogen
Redskab eller Våben af Jens Bang og Bent Hougaard fra 1997,
som stadig er vejlende.
 
 
Redskab eller Våben?
 
Om domstolenes brug af
børnepsykologiske og
børnepsykiatriske
erklæringer
 
Sammen med Jens Bang
Nyt Juridisk Forlag, 1997
 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-46-2607614 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark