Seksuelle krænkelser


Overfor børn:

Er børn blevet udsat for seksuelle krænkelser har der som oftest muligheder og brug for advokatbistand.

Bistanden omfatter støtte under en eventuel straffesag mod den der har krænket barnet. Hjælpen består i, at advokaten er med under hele sagens gang, fra politiafhøringer, videooptagelser, afhøringer iøvrigt, møder i retten. Derudover hjælper advokaten med opgørelse af erstatningskrav.

Få hjælp hos den lokale retshjælp i den by hvor du bor, eller kontakt os.

Vi har og har haft flere sager med uberettigede  beskyldninger rettet imod forældrer/samleverer, rejst af forvaltningen på baggrund af indberetninger fra børnehaver. Disse sagers behandling gennem det sociale system kræver i høj grad ekspertise og rådgivning fra advokat.Overfor voksne:


Er du blevet seksuel krænket har du i høj grad brug for bistand. Vi yder bistand i forbindelse med straffesagen og erstatningsopgørelsen. 
 

I straffesagen drager vi omsorg for, at retsprocessen bliver så skånsom som vel muligt, da vi ved hvor svært det er at være i nærheden af den tiltalte. Der findes i retsplejeloven en række bestemmelser om bl.a. dørlukning, etc. som vi kan påberåbe os på dine vegne.

Vi har kontakter med psykologer som er i besiddelse af den fornødne indsigt til at hjælpe dig videre i tilværelsen, hvor svært det end kan være.


Erstatningstaksterne er fornyelig blevet reguleret, - så alene af den grund er der anledning til at du omgående tager kontakt med os.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-36-2659416 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark