Frivillig anbringelse

 
 

Om lovgrundlaget:

Det er Lov om social service der regulerer anbringelsen af børn og unge. I Lov om social Service finder du yderligere informationer.
Udgangspunktet er, at det er de samme regler, der gælder uanset en vejledning om støtte til Børn og Unge. Se vejledningen her om anbringelsen er frivillig eller tvangsmæssig.
 
Du kan derfor i Lov om social service finde de relevante regler. Imidlertid er disse regler aldeles unødigt kompliceret. Tal med os omkring disse regler.

Socialministeriet har udgivet en vejlledning om høring af børn, - se vejledningen her til kommunerne.

På Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside kan du finde afgørelser omkring anbringelse af børn mv. 

Derudover indeholder Socialministeriets hjemmeside en række nyttige oplysninger, navnlig alle gældende love, bekendtgørelser og vejledninger. 
 

Andre råd:

Har du ikke del i forældremyndigheden og dit barn er anbragt eller står foran anbringelse uden for hjemmet, bør du kontakte privatadvokaten omgående. Det kan være nødvendigt at få de offentlige myndigheder i tale omgående og/eller overveje hvorvidt sagen omkring forældremyndigheden skal genbehandles. Tal med din privatadvokat !
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-17-2659392 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark