Hvem er vi


Om advokaterne:

 

Om kontoret:

Adv.dk
Skt. Peders Stræde 39, 1. sal
1453 København K

Tlf.: +45 33 93 03 00


Direkte:

Tine Andersson: 33 17 97 31

 
Email:
Tine Andersson:
 
 
 
Bank konti:
Advokatfirmaet Tine Andersson:
Nykredit Bank 5490 090 30 92
 
 

CVR numre:
Advokatfirmaet Tine Andersson:
36101342
 
 
 
Andersson • Lindholt driver kontoret i et kontorfællesskab. Vi har været sammen i 18 år, hvilket sikrer, at opgaverne løses fagligt og forretningsmæssigt optimalt. Vi udnytter edb maksimalt for at sikre en hurtig ekspedition.
 
Derfor beder vi dig oplyse emailadresse, da vi ofte skanner skrivelser ind og videresender til dig. Du vil normalt også modtage en SMSbesked om, at vi har sendt dig en email til din email adresse.

Vi deltager i faglige kurser og har online adgang til de relevante informationskilder.
 
Alle advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Kontakt os:


Booking:
Du kan booke et møde med en af advokaterne via vores bookingssystem.

Møder i øvrigt:
Vi afholder ikke gratis orienterende møder med klienter, da vores rådgivning er en helt integreret del af sagsbehandlingen.

 
SMS:
Vi tilstræber at tilsende vores klienter en SMS besked om afholdelse af møder/møder i Statsforvaltningen/Domsforhandlinger/fogedretten. Sms vil normalt blive afsendt dagen i forvejen.
 
SMS beskeden vil blive afsendt også selvom du ikke har nogen email adresse.

Internet:
Når sagen er oprettet og registeret i vores edb system vil du normalt have adgang til en række oplysninger fra sagen. Du vil kunne downloade m.v.
 
Internetadgangen er åben sålænge sagen er under behandling.

Vi gør opmærksom på, at vi alene sælger en advokatydelse, som jf. lov om forbrugeraftaler § 11 ikke har en fortrydelsesadgang på 14 dage, idet vi jf. § 17 stk. 2 nr. 2 anser vores ydelse som en ydelse af finansielle tjenesteydelser.

Vores forretningssted er Danmark, København
 
Advokatsamfundet:

Advokatkontorets advokater er medlemmer af Det Danske Advokatsamfund.

Alle advokater hos adv.dk er omfattet af advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos et ansvarsforsikringsselskab.Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatringens advokater, uanset hvor den udøves.

Forsikring:
Advokatfirmaet Tine Andersson er ansvarsforsikret i CNA INSURANCE Advokatansvarsforsikring, Hellerup.
 
Klientaftaler:
Vi udarbejder klientaftale med vores klienten. Efter sagens oprettelse vil du modtage en klientaftale indeholdende informationer om sagen og dens behandling. Vi redegører også for betalingen og hvorledes vi beregner salæret. Typisk vil vi opkræve et a'contobeløb afhængig af sagens omfang. Klientaftalen vil indeholde det password vi har tildelt dig så du kan benytte vores interne sagssystem.
 
Salærfastsættelsen:
Salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Udgangspunktet er, at vi tager sager med fri proces. Det vil dog forekomme, at vi i enkelte sager - typisk af tidsmæssige grunde fordi den fri proces ikke vil dække tidsforbruget i sagen - afviser fri proces og honorering der er knyttet hertil. I så fald vil vi give dig besked herom.
Du kan når som helst bede os om at standse vores arbejde med dine sager. I så fald må du betale sa­lær efter de ovennævnte retningslinier for det arbejde, vi har udført.
 

Klageadgang:
Hvis du ikke finder, at vi har levet op til den sagsbehandling du forventer, beder vi dig kontakte os.
 
Selvom vi gør os umage, vil fejl kunne opstå.
 
Så hvis du er utilfreds med vores salærdebitering og/eller den sagsbehandling sagen har fået, har du mulighed for at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 22, København K.


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-39-2659419 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark