Om Ankestyrelsen tidligere Familiestyrelsen:Ankestyrelsen er ankeinstans for Statsforvaltningerne. Derudover udstikker Ankestyrelsen generelle henstillinger til statsforvaltningerne.

Lov om forældremyndighed og samvær regulerer samværsspørgsmålet dog med begrænsninger i relation til børn anbragt uden for hjemmet.
 
Klager du over en afgørelse fra statsforvaltningen skal du regne med, at sagsbehandlingen ihvertfald er 4 mdr og opefter.

Fra Familiestyrelsens hjemmeside har vi hentet følgende:


Reglerne om forældremyndighed, samvær og børnesagkyndig rådgivning

Reglerne om forældremyndighed, samvær, børnesagkyndig rådgivning m.v. findes i lov om forældremyndighed og samvær se lov nr. 387 af 14. juni 1995. Loven er senest ændret ved § 2, nr. 3 og 4, i lov nr. 461 af 7. juni 2001.

I medfør af loven er udstedt forældremyndighedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 874 af 24. oktober 2002).Civilretsdirektoratet har beskrevet de daværende statsamternes behandling af sager om forældremyndighed, samvær, rådgivning m.v. i vejledning nr. 214 af 20. december 1995

Se også direktoratets "Vejledning om behandling af samværssager"

Samvær og børnesagkyndig rådgivning er endvidere beskrevet følgende steder:

Skrivelse af 23. april 1997

Skrivelse af 12. november 1997


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-61-2607637 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark