Hvordan ser dommen ud en ægteskabssag:


Hvis sagen alene angår forældremyndigheden:

Dommen kunne typisk have følgende ordlyd:
Rettens bemærkninger:

Ved sagens afgørelse lægges til grund, at begge parter er egnede til at have forældremyndigheden. Da den fælles forældremyndigheden skal ophøre, findes det efter en samlet vurdering af parternes og Jennett Lenas forhold at være bedst for hende at forældremyndigheden over hende tillægges sagsøgeren alene. Som følge af det anførte tages sagsøgers påstand til følge som nedenfor bestemt.


Thi kendes for ret

Den fælles forældremyndighed ophæves.

Forældremyndigheden over Jenentt Lena cpr.nr.

tillægges sagsøgeren alene.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.


Bemærkninger til dommen:

Det er helt almindeligt, at det er vanskeligt at se, hvilke momenter dommeren rent faktisk har lagt vægt på. Hovedårsagen hertil er, at retten ikke ønsker, at parterne skal kunne bruge dommen imod den anden part i de efterfølgende år. Derfor er det helt normalt, at dette anføres med bemærkningerne om: "samlet vurdering af parterne og barnets forhold"..

Hvorvidt en sådan sag skal indbringes for Landsretten skal du tale med os om.Der er "dukket en ny variant op". Hvis parterne indgår en frivillig aftale om overførelse af forældremyndigheden kan man i visse tilfælde benytte aftalelovens regler og/eller lov om forældremyndighed. En nylig afsagt dom fra retten i Roskilde viser dette: 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-18-2659393 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark